PRZEZNACZENIE

Filtry węglowe służą do oczyszczania powietrza z instalacji działających w sposób ciągły lub okresowy. W większości przypadków filtry węglowe stosujemy w celu oczyszczania powietrza z zakładowych oczyszczalni ścieków oraz powietrza z procesów produkcyjnych.
Rodzaje związków jakie są usuwane dzięki tej metodzie: związki organiczne (np. LZO), związki nieorganiczne (np. siarkowodór, amoniak, merkaptany), przy czym związki zanieczyszczające powietrze mogą być zarówno rozpuszczalne jak i nierozpuszczalne w wodzie.

ZASADA DZIAŁANIA

Metoda ta polega na procesie adsorpcji, polegającej przeniesieniu związków odorowych na złoże węgla aktywnego w niezmienionej postaci. W celu poprawnego działania urządzenia wymagane jest wstępne przygotowanie powietrza polegające na uzyskaniu wilgotności względnej poniżej 60%, co w większości przypadków powoduje konieczność stosowania dodatkowych urządzeń w postaci demisterów oraz grzałek ogrzewających zanieczyszczone powietrze.

ZALETY

Procesowe:
– możliwość oczyszczania związków zanieczyszczających powietrze o bardzo wysokiej oraz niskiej koncentracji,

– wysoka skuteczność oczyszczania powietrza od momentu włączenia urządzenia, co stwarza możliwość ich zastosowania w celu oczyszczania powietrza z okresowych emisji,

Użytkowe:
– wszystkie dobrane elementy, podzespoły oraz obudowa biofiltra wykonane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV, oddziaływanie atmosfery, oddziaływanie związków zanieczyszczających powietrze i ich skroplin. W standardowym wykonaniu obudowa biofiltra wykonana jest z laminatu poliestrowo szklanego z odpowiednio dobranych surowców gwarantującą długotrwałą odporność na warunki eksploatacji i trwałość konstrukcyjną powyżej 20 lat.

Uwaga: Zgodnie z klasyfikacją odpadów nasycony zanieczyszczeniami węgiel aktywny stanowi odpad niebezpieczny.

EFEKT EKOLOGICZNY

Zastosowanie naszych urządzeń do oczyszczania powietrza gwarantuje spełnienie kryteriów oddziaływania na środowisko określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz. U. Nr 16, Poz.87, co oznacza, że zastosowanie naszych urządzeń ograniczy negatywne oddziaływanie zakładu do granic terenu do której posiadany jest tytuł prawny, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

KARTA PRODUKTU