Skontaktuj sie z nami
responsywne strony internetowe
  • O FIRMIE

HISTORIA

Firma Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o. została wyodrębniona jako samodzielny podmiot gospodarczy w 2005 roku z firmy Laminopol Sp. z o.o., która na rynku funkcjonuje od 1989 roku. Udziałowcami firmy są wyłącznie obywatele Polski.

Laminopol Sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce wdrożyła na terenie Polski laminatowe przekrycia dachowe oraz systemy oczyszczania powietrza. W wyniku przekształceń strukturalnych firmy Laminopol Sp. z o.o. w 2005 roku została wyodrębniona firma Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o., która przejęła jako samodzielny podmiot działalność firmy Laminopol Sp. z o.o. w zakresie projektowania, wytwarzania i montażu wyrobów z laminatu poliestrowo szklanego i urządzeń biologicznego oczyszczania powietrza.

POLITYKA JAKOŚCI

Polityką firmy Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o. jest utrzymanie jakości na najwyższym poziomie w zakresie projektowania i produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych oraz projektowania i produkcji systemów biologicznego oczyszczania powietrza, tak by nasi klienci postrzegali naszą markę i renomę za wyróżniającą się spośród naszych konkurentów.

Filozofia jakości Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o. opiera się na następujących przekonaniach:

  • Jakość oznacza zadowolenie klienta,
  • Jakość usług i produktów jest naszym priorytetem,
  • Jakość obniża koszty,
  • Za jakość są odpowiedzialni wszyscy pracownicy.

W naszych działaniach koncentrujemy się także na problemach związanych ze zmniejszaniem szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzenie na rynek wysokiej jakości kompleksowych systemów biologicznego oczyszczania powietrza.

Realizacja celów polityki jakości oraz doskonalenia i rozwóju SYSTEMU ZARZĄDZANIA są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

CERTYFIKATY / APROBATY

Certyfikat

Certyfikat NC-2384 Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004 w zakresie „Projektowania, wytwarzania i montażu wyrobów z tworzyw sztucznych oraz systemów oczyszczania powietrza, wykonywania napraw i modernizacji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz systemów oczyszczania powietrza”.

Aprobata

Aprobata Techniczna IOŚ – PIB AT/2016-08-0108/A4 do stosowania w budownictwie wyrobów p.n.: „Przekrycia dachowe z zastosowaniem laminatu poliestrowo – szklanego dla zbiorników betonowych lub stalowych oczyszczalni ścieków lub zakładów przeróbki osadów”

© Copyright - Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o.