PRZEZNACZENIE

Obrotowe przekrycie dachowe o konstrukcji korytkowo zbieżnej przeznaczone jest do hermetyzacji okrągłych zbiorników żelbetowych w celu ograniczenia przestrzeni, do której następuje emisja zanieczyszczeń gazowych lub aerozoli bakteryjnych emitowanych do powietrza w skutek zachodzących w zbiornikach procesów technologicznych.

Materiał

Obrotowe przekrycie dachowe wykonane jest z laminatu poliestrowo szklanego LPS. Dzięki odpowiednio dobranym przez nas surowcom do wytworzenia kompozytu powłoka laminatu charakteryzuje się długotrwałą odpornością na agresywne środowisko wewnątrz hermetyzowanego zbiornika oraz promieniowanie UV. Najważniejsze zalety przekrycia to: niska waga własna, swobodny wybór kształtów architektonicznych, brak konieczności odtwarzania powłok ochronnych oraz możliwość demontażu.

Opis

Konstrukcja obrotowego przekrycia składa się z powtarzalnych elementów powłokowych korytkowo zbieżnych i wymaga dodatkowego punktu podparcia w centralnej części zbiornika. Każdy element przekrycia wyposażony jest w zestaw kołowy skrętny. Konstrukcja przekrycia porusza się wykorzystując obracający się zgarniacz powierzchniowo – denny napędzany motoreduktorami. Poszczególne elementy przekrycia połączone są ze sobą zakładkowo przy zastosowaniu połączeń śrubowych wykonanych ze stali A4 (316 wg. AISI) wraz z uszczelnieniem z chemoodpornej gumy EPDM. Kompletne przekrycie dachowe wyposażone jest we włazy rewizyjne, czerpnie dachowe, wiatrołapy oraz twardą gumę EPDM w celu powstrzymania wydostawaniu się zanieczyszczeń gazowych na zewnątrz zbiornika. Elementy przekrycia mogą zostać wykonane w dowolnej kolorystyce według palety RAL.

Certyfikacja przekrycia

Przekrycia są projektowane, wytwarzane oraz montowane zgodnie z postanowieniami Aprobaty Technicznej IOŚ – PIB Nr AT/2016-08-0108/A4 oraz posiadanym Certyfikatem Nr NC-2384 potwierdzającym spełnienie wymogów norm ISO 9001:2008 oraz PN-N-18001:2004.

Efekt

Wymiernym efektem hermetyzacji jest poprawa jakości środowiska i życia okolicznych mieszkańców poprzez znaczne zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza.

KARTA PRODUKTU