PRZEZNACZENIE

Przekrycie dachowe o konstrukcji płaskiej przeznaczone jest do hermetyzacji prostokątnych lub okrągłych zbiorników żelbetowych i stalowych o niewielkich rozmiarach w celu ograniczenia przestrzeni, do której następuje emisja zanieczyszczeń gazowych lub aerozoli bakteryjnych emitowanych do powietrza w skutek zachodzących w zbiornikach procesów technologicznych.

Materiał

Przekrycie dachowe wykonane jest z laminatu poliestrowo szklanego LPS. Dzięki odpowiednio dobranym przez nas surowcom do wytworzenia kompozytu powłoka laminatu charakteryzuje się długotrwałą odpornością na agresywne środowisko wewnątrz hermetyzowanego zbiornika oraz promieniowanie UV. Najważniejsze zalety przekrycia to: niska waga własna, swobodny wybór kształtów architektonicznych, brak konieczności odtwarzania powłok ochronnych oraz możliwość demontażu.

Opis

Konstrukcja przekrycia składa się z powtarzalnych elementów powłokowych płaskich i nie wymaga dodatkowego punktu podparcia w centralnej części zbiornika. Poszczególne elementy przekrycia połączone są ze sobą zakładkowo przy zastosowaniu połączeń śrubowych wykonanych ze stali A4 (316 wg. AISI) wraz z uszczelnieniem z chemoodpornej gumy EPDM. W zależności od potrzeb przekrycie może zostać wykonane wraz z izolacją termiczną poprzez laminowanie w strukturę przekrycia piany PUR. Kompletne przekrycie dachowe wyposażone jest w okapnik, włazy rewizyjne, czerpnie dachowe oraz króćce przyłączeniowe do instalacji wentylacji. Elementy przekrycia mogą zostać wykonane w dowolnej kolorystyce według palety RAL oraz mogą zostać pokryte grysem antypoślizgowym.

Certyfikacja przekrycia

Przekrycia są projektowane, wytwarzane oraz montowane zgodnie z postanowieniami Aprobaty Technicznej IOŚ – PIB Nr AT/2016-08-0108/A4 oraz posiadanym Certyfikatem Nr NC-2384 potwierdzającym spełnienie wymogów norm ISO 9001:2008 oraz PN-N-18001:2004.

Efekt

Wymiernym efektem hermetyzacji jest poprawa jakości środowiska i życia okolicznych mieszkańców poprzez znaczne zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza.

KARTA PRODUKTU