NAZWA ZADANIA

Budowa mechaniczno-fizyko-chemicznej podczyszczalni ścieków dla zakładu PRIME FOOD


INWESTOR

PRIME FOOD Sp. z o.o., ul. Młyńska 43B, 77-320 Przechlewo


MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Podczyszczalnia Ścieków na terenie Zakładu PRIME FOOD w Przechlewie


TERMIN WYKONANIA

06.2016r. – 08.2016r.


ZAKRES PRAC

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż:

  • Przekrycia dachowego z laminatu poliestrowo-szklanego dla zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków.