NAZWA ZADANIA

„Hermetyzacja hali krat wraz z filtrem biologicznym w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie” w formule zaprojektuj wybuduj i wybuduj


INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno


MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie


TERMIN WYKONANIA

11.2015r. – 04.2016r.


ZAKRES PRAC

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż:

  • Przekrycie dachowe z laminatu poliestrowo szklanego dla koryt doprowadzających ścieki do krat wewnątrz hali krat, krat gęstych (2szt.), kraty rzadkiej (1szt.) oraz hermetyzacja kontenera KP7 odbierającego skratki z podajnika.
  • Instalacji do oczyszczania powietrza metodą biologiczną (biofiltr) typu KBIO15 o wydajności Q=2200 [m3/h] wraz z wykonaniem fundamentu oraz niezbędnych instalacji (elektrycznej, wodociągowej wraz z instalacją wód odciekowych, wentylacyjnej wraz z instalacją odwodnieniową).