NAZWA ZADANIA

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb”


INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno


MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków Jeleń – Dąb.


ZAKRES PRAC

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż:

  • obrotowego przekrycia dachowego z laminatu poliestrowo – szklanego dla osadnika wstępnego OWS o średnicy wew. Ø=36[m]
  • przekrycia dachowego z laminatu poliestrowo – szklanego dla wydzielonej części komory hydrolizy KH o wymiarach wew. 2,9 x 7,5[m]