NAZWA ZADANIA

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.”


INWESTOR

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki


MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim


TERMIN WYKONANIA

06.2015r. – 12.2015r


ZAKRES PRAC

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż:

 • Przekryć dachowych z laminatu poliestrowo szklanego dla poniższych obiektów:

  • Dla budynku krat i komory rozprężnej Ob. 104 o powierzchni ok. 31 [m2] – 1kpl.

  • Dla piaskowników Ob. 105ABC wraz z pompownią tłuszczu Ob. 106ABC o wymiarach wew. 18 x 3,3 [m] – 3kpl.

  • Dla osadników wstępnych Ob. 107AB o średnicy wew. Ø=16 [m] – 2kpl.

  • Dla zbiornika retencyjno-wyrównawczego ścieków przemysłowych Ob. 111 o średnicy wew. Ø=31,5 [m] – 1kpl.

  • Dla zagęszczaczy grawitacyjnych osadu Ob. 112AB o średnicy wew. Ø=8 [m] – 2kpl.

  • Dla zbiornika osadu nadmiernego Ob. 114 o wymiarach wew. 6 x 7 [m] – 1kpl.

  • Dla zbiornika osadu zagęszczonego Ob. Nr 115 o wymiarach wew. 6 x 8 [m] – 1kpl.

  • Dla komory rozdziału ścieków na osadniki wstępne Ob. Nr 130A o wymiarach wew. 3,8 x 2,6 [m] – 1kpl.

  • Dla komory zbiorczej ścieków po osadnikach wstępnych Ob. Nr 130B o wymiarach wew. 3,75 x 2,65 [m] – 1kpl.

 • Instalacji do oczyszczania powietrza:

  • Urządzenie do oczyszczania powietrza metodą biologiczną zintegrowane urządzeniem do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza typu KBIO7UVK o wydajności 800-1000 m3/h 1 kpl

  • Urządzenie do oczyszczania powietrza metodą biologiczną zintegrowane urządzeniem do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza typu KBIO5000-6000UVK o wydajności 5000-6000 m3/h 1 kpl