NAZWA ZADANIA

„Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych”


INWESTOR

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice


MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Chojnicach


TERMIN WYKONANIA

12.2015r. – 05.2016r.


ZAKRES PRAC

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż:

 • Oczyszczalnia Ścieków w Chojnicach przy ul. Igielskiej 15:
  • Przekrycie dachowe z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla komory rozdziału przed reaktorami „KR” Ob. Nr 22
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla komory beztlenowej „KB1” zlokalizowanej w reaktorze biologicznym „RB” Ob. Nr
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla komory beztlenowej „KB2” zlokalizowanej w reaktorze biologicznym „RB” Ob. Nr 21
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla komory predenitryfikacji osadu „KPR” Ob. Nr 23
 • Oczyszczalnia Ścieków w Chojnicach przy ul. Zielonej 17:
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla kanałów doprowadzających ścieki (poza budynkiem krat) Ob. Nr 1
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla komory odgazowania Ob. Nr 6
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla awaryjnego zbiornika retencyjnego Ob. Nr 8
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla komory rozdziału K-1 Ob. Nr 10
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla komory rozdziału K-2 Ob. Nr 10
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo szklanego przeznaczone dla piaskownika napowietrzanego Ob. Nr 7
  • Przekrycie z laminatu poliestrowo-szklanego dla komory połączeniowej K-5