NAZWA ZADANIA

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni


INWESTOR

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk


MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Słupsku


TERMIN WYKONANIA

06.2015r. – 01.2016r.


ZAKRES PRAC

Wykonanie, dostawa i montaż:

  • Instalacji do oczyszczania powietrza metodą biologiczną (biofiltr) typu KBIO18 o wydajności Q=1697 [m3/h]
  • Instalacji do oczyszczania powietrza metodą biologiczną (biofiltr) typu BIO29000 o wydajności Q=29000[m3/h