Skontaktuj sie z nami
responsywne strony internetowe
  • USŁUGI PROJEKTOWE

USŁUGI PROJEKTOWE

    Oferujemy Państwu następujący zakres prac projektowych:
  •  Projektowanie kompleksowych systemów oczyszczania powietrza (hermetyzacja, dezodoryzacja),
  • Opracowywanie ocen zagrożenia wybuchem dla zbiorników zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków i zakładów przemysłowych,
  • Obliczanie stanu zanieczyszczeń powietrza i ocena ich oddziaływania do granic działki,
  • Wykonywanie badań skuteczności działania instalacji do oczyszczania powietrza,
  • Wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji metodą elementów skończonych (MES) w zakresie projektowania laminatowych przekryć dachowych i niezbędnych elementów wsporczych;
© Copyright - Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o.